De organisatie
Aqua-Clean Zuiveringstechnieken b.v. is ontstaan door de behoefte
binnen de schoonmaakbranche aan zuivering van afvalwater.
Met name binnen de sector gevelreiniging worden er strenge eisen
gesteld door diverse gemeenten, aan omgang met afvalwater.
Het vrijgekomen afvalwater mag niet in de bodem infiltreren en dient
opgevangen en behandeld of afgevoerd te worden.
Door het laten bouwen van de Aqua-Clean Unit wordt hiervoor een
oplossing geboden, welke landelijk op elke locatie inzetbaar is.
De Aqua-Clean Unit heeft de capaciteit om 1000 liter (afval)water per uur te zuiveren.