Het reinigingsproces
1 Het zuiveringsproces begint met olie- en vetafscheiding door een grof filter.  
2 De neutralisatie van de PH gebeurt computergestuurd door het toevoegen van zuur of base, afhankelijk van de toestand van het water.
3 Daarna worden de metalen afgebroken door een ozongenerator. Dit heeft als groot voordeel ten opzichte van andere  systemen, die middels chloor werken, dat ozon o.a. sneller werkt, na ozonisatie de ozon uiteenvalt in zuurstof en  er, in tegenstelling tot het procédé met chloor, geen chloorbleekloog vrijkomt.
4 Na ozonisatie gaat het water door een fijnfilter.
5 Het actieve koolstoffilter neutraliseerd de CPC en oplosmiddelen.
6 Hierna kan er gekozen worden voor hergebruik of afvoer van het gezuiverde water via het riool.