"De natuur begint in onze samenleving  een steeds schaarser goed te worden.
We moeten zuinig zijn op de natuur, om er in te leven, te werken, te recreeren en uiteraard om het te behouden voor onze kinderen."

Aqua-Clean Zuiveringstechnieken b.v. wil onderdeel zijn van het behoud
van het milieu en heeft zich gespecialiseerd in het zuiveren van
afvalwater dat niet aan de gestelde lozingsnormen voldoet.

De zuivering van het afvalwater geschiedt middels een geprogrammeerd proces, waarin de schadelijke componenten in het afvalwater geneutraliseerd of afgebroken worden. Na zuivering kan er gekozen worden voor hergebruik of afvoering van het gezuiverde water via het riool.


Waterzuivering, een schone taak !